AYM, özelleştirilen limanların işletme hakkının 49 yıla uzatılmasını öngören yasal düzenlemeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), özelleştirilen Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) ve Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TCDD) ilişkin kimi limanlardan 49 yıldan az vadeli işletme müddeti olanlarının kontrat mühletinin ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmasını öngören yasal düzenlemeyi iptal etti.

CHP’li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç öncülüğünde 133 milletvekili tarafından yapılan başvuruyu inceleyen AYM’nin 20 Temmuz tarihli gerekçeli kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararın iptal talebinin münasebeti kısmında, kelam konusu yasal düzenleme ile mutlaklaşmış yargı kararıyla iptal edilen mukavelelerin müddetlerinin uzatılması yoluyla bu kontratlara yasal geçerlilik sağlandığı, yeni ihaleler yapılmaksızın mukavele müddetlerinin uzatılmasının devleti ziyana uğratacağı ve bu durumun mukavele özgürlüğünün kullanılması bakımından eşitsizliğe yol açtığı, mukavele tarafı olmayan bireylerin ihaleye katılma imkanından yoksun bırakıldığı görüşlerine yer verildi.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, mevcut özelleştirme kontratının tarafları dışında istekli olan diğer şahısların ek mukaveleye taraf olabilme imkanının engellenmesinin özgür rekabet ve eşitlik unsurlarıyla bağdaşmadığını ve limanların gerçek özelleştirme kıymetlerine ulaşılmasını da engelleyebilecek nitelikte olduğu tarafında görüş bildirdi.

AYM ayrıyeten, kelam konusu kuralın vakit kaybı yaşanmadan yapılacak yatırımlar ile limanların rekabet güçlerinin korunması istikametindeki münasebeti gözetildiğinde, farklı muamelenin objektif ve makul bir temele dayandığının söylenemeyeceğini belirtti.

AYM, 7350 sayılı maddeyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanuna eklenen süreksiz 30 unsurun bahse mevzu düzenlemeleri içeren 1. 2. ve 3. fıkralarının anayasaya karşıt olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verdi.


TIKLAYIN – Yürürlüğe giren 7350 sayılı torba kanunun limanlarla ilgili bölümü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir