Erdoğan böyle imzaladı… 660 milyar lira lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi, 660 milyar 901 milyon TL açık için net borçlanma yapılacağı belirtilerek TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 2022 yılı bütçesi için 278 milyar TL açık öngörülmüştü. Fakat haziran ayında 2022 yılı için 880 milyar TL’lik ek bütçe kabul edilmişti.

2023 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’ye sunuldu.

2023’TE 660 MİLYAR 901 MİLYON TL BÜTÇE AÇIĞI KESTİRİMİ İLE SUNULDU

Teklife nazaran; 2023 yılında öngörülen masraflar toplamı 4 trilyon 423 milyar 341 milyon 574 bin TL olacak. Bütçe teklifinde öngörülen gelir ise 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin TL oldu. Buna nazaran bütçe sarfiyatı ile geliri ortasındaki fark olan 660 milyar 901 milyon 766 bin TL ise net borçlanma yapılarak kapatılacak. Bütçe açığının gayri safi mili hasılaya oranının yüzde 3,5 olarak öngörüldüğü bilgisi de teklifte yer aldı.

GEÇEN YILKİ TEKLİFTE ÖNGÖRÜLEN AÇIK 278 MİLYAR TL İDİ

Geçen Yıl TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçesinde ise sarfiyatlar 1,75 trilyon TL, gelirler ise

1,472 trilyon TL idi. Geçen yılki bütçe teklifinde ve kabul edilen bütçede öngörülen açık 278 milyar TL idi. Lakin ödenek bittiği için Cumhurbaşkanlığı’nın ek bütçe teklifi TBMM’ye sunulmuş ve 30 Haziran 2022’de; genel bütçe kapsamındaki yönetimler için 817 milyar 271 milyon lira, özel bütçeli yönetimler için 63 milyar 203 milyon lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ek ödenek kabul edilmişti.

Bütçe teklifinde hedeflerler ortasında; “Kamu mali idaresinde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık unsurları temelinde vergi tabanının genişletilmesini ve istekli ahengin artırılmasını sağlamak, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansını artırmak ve kayıt dışı iktisatla çabaya kararlılıkla devam etmek” de yer aldı.

Bütçe teklifinde yer alan kimi gayeler de şöyle:

VERİMSİZ HARCAMA ALANLARININ TASFİYESİ

– Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesini sağlamak,

EĞİTİMDE ESASLI REFORM

– Eğitim sisteminde yapılacak esaslı ıslahatlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak ve rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan hünerlere sahip iş gücünü yetiştirmek, ülkenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi gayesiyle okullar ortası muvaffakiyet farklarını azaltarak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, temel eğitimi güçlendirmek, tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğretmenlerin mesleksel gelişimlerini güzelleştirecek eğitimleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak,

SAĞLIKTA BİRİNCİ BASAMAK HİZMETİ GÜÇLENDİRMEK

– Sıhhat harcamalarında aktifliğin sağlanması için arz ve talep taraflı düzenlemeleri hayata geçirmek, birinci basamak sıhhat hizmetlerini güçlendirerek sıhhat sistemi içindeki aktifliğini artırmak, sıhhat hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin gereksiz kullanımı önlemek üzere ilaç, tıbbi aygıt ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmek,

TARIMDA GİRDİ MALİYETİNİ AZALTMAK

– Ziraî takviyeleri üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak halde tahsis etmek, başta tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerini azaltmak, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programları uygulamak, stratejik tarım eserlerinde gaye yeterlilik oranlarında üretimin tesis edilmesi suretiyle besin arz güvenliğini sağlamak ve çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek biçimde belirlenmesine devam etmek,

– Tarım topraklarının maksadı dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir yerlerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmek,

ENERJİDEKİ YÜKSEK ARTIŞI DAR GELİRLİYE YANSITMAMA POLİTİKASI

– Güç fiyatlarında meydana gelen yüksek artışların başta dar gelirliler olmak üzere kesin tüketiciye yansıtılmaması siyasetini sürdürmek,

– Toplumsal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir