Çalışanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal izin kararı

Tam beş yıldır çalıştığı şirkette, kız kardeşinin doğumu için bir kaç saat müsaade isteyen personele, işverenden berbat haber geldi. Patronun müsaade vermemesi üzerine tekrar de gitmekte ısrar eden çalışana, ‘Bir daha işyerine gelme’ denildi. İşten kovulan personel, tazminat talebi karşılanmayınca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı personel; iş mukavelesinin patron tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını tez ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık müsaade fiyatı, fazla çalışma fiyatı, ulusal bayram genel tatil fiyatı ve minimum geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı şirket sahibi, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının her hangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk dairesi, emekçiye ‘bir daha gelme’ demenin fesih sayılacağına hükmetti. Kararda şu tabirlere yer verildi: “Davacının işyerinde çalıştığı sırada, kardeşinin sezeryanla doğuma alındığı bilgisi üzerine patrondan işten erken çıkmak için müsaade talep ettiği anlaşılmıştır. İşyerinde bulunan yetkili kişinin iki saat sonra çıkabileceğini belirttiği, davacının çabucak çıkma talebini tekrarlaması üzerine ‘sen bilirsin o vakit bir daha gelme’ denilerek işyerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu‘nun 2/4. hususuna nazaran, patron vekilinin çalışanlara karşı süreç ve yükümlülüklerinden direkt patronun sorumlu olduğu kurala bağlanmış olup, davalı patronun olay sonrasında işyeri yetkilisinin hareketinin kabul görmediğini gösterir formda personelin işe derhal başlaması için davette bulunmadığı ortadadır. İverenin, işyerini sevk ve yönetim eden yetkili kişi pozisyonundaki çalışanın aksiyonunu benimsemiş olduğu kabul edilmelidir.

Nitekim davacı emekçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş, davalı patron daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş mukavelesinin feshedilmediğini belirtmiştir. Somut uyuşmazlıkta, davacı emekçinin mazerete dayanan bir kaç saatlik müsaade talebinin karşılanmaması üzerine yeniden de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha işyerine gelmemesi gerektiği söylenerek iş kontratının feshedildiği anlaşılmakla, davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece her iki tazminat isteğinin de kabulü gerekirken yazılı biçimde karar kurulması bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir