Alevilerden İçişleri’nin ‘Muharrem ayı’ genelgesine tepki: İkiyüzlülük

Genelgenin ‘ikiyüzlülük’ olarak nitelendirildiği açıklamada Alevi örgütleri “Bizler devletin kurumsal organları aracılığıyla inançları denetlemesini, ömür ve kültür biçimi ve ibadet şekil ve hallerini hâkim din anlayışıyla uzlaştırma ve benzerlik yaratma uğraşlarını reddediyoruz” dedi.

Duvar’da yer alan habere göreAsimilasyon, bir toplumun inançsal ve yaşamsal kıymetlerinin yok oluşuna ve bireyin kendi kıymetlerinden kopmasına yönelik planlanır. Alevilik inanç prensip ve ahlak kurallarının kavrayışı, cezalandırma ya da ödül alma üzerine değil, zekâ ve vicdan üzerinedir. Alevilerin bu Yol ve Erkan’dan kopması demek düşkünlük demektir” tabirleri kullanılan açıklamada, “Alevilerin inanç tavır bedellerinin Sünnilikle hiçbir irtibatı yoktur. İnancımız bilgi ile ibadetin bir kazanda kaynaması ile bugüne gelmiştir. Münasebetiyle Muharrem (Matem) oruçlarımız da Sünnilikteki Ramazan orucuna benzemez. Birebir aklı ve biçimi barındırmaz” denildi.

‘Benzerlik yaratma gayretlerini reddediyoruz’

Açıklamada “Devlet, Alevilerin eşit yurttaşlığına inanıyorsa taleplerinin tamamını karşılamalıdır” sözlerine yer veren Alevi örgütleri, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine dair “Cemevlerini ibadethane statüsünde görmeyen devletin kendi bürokratlarına Alevilerle ‘kaynaşma görevi’ vermesi ve bu manada İçişleri Bakanlığın 28.07.2022 tarihli 81 vilayet valiliğine Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Muharrem Ayı Genelgesi, bizim açımızdan ikiyüzlülüktür. Bu genelgedeki niyet bizim açımızda açık değildir. Her fırsatta Alevilerin aşağılanmasına müsaade veren, onları görmezden gelen hatta milyonlarca Alevi’yi azınlık nitelendiren, zarurî din dersiyle Sünniliği dayatan devlet, bu genelgelerle güya Alevilerin taleplerine sıcak bakıyor yaklaşımı vermesi bizim açımızdan tehlikelidir. Zira Aleviler görünene değil niyetteki manaya bakan bir toplumdur.” tabirleri kaydedildi.

“Bizler devletin kurumsal organları aracılığıyla inançları denetlemesini, hayat ve kültür biçimi ve ibadet usul ve formlarını hâkim din anlayışıyla uzlaştırma ve benzerlik yaratma uğraşlarını reddediyoruz” denilen Alevi örgütlerinin açıklaması, taleplerini de içeren biçimde şu halde devam etti:

‘Geçmişten günümüze Kerbela devam ediyor

“Aynı coğrafyada farklılıkları çatıştıran ya da kendisiyle uzlaştırmaya zorlayanların ve bu emelle ikiyüzlü diyaloglarla kendine biat edenlerle ittifak kuranların Muharrem iftar sofraları samimi olmadığı üzere trajikomiktir. Bizler, “geçmişten günümüze Kerbela devam ediyor” diyoruz. Aleviler ve Cemevi kurum yöneticileri bilmelidir ki; geçmişten bugüne hiçbir somut ögeyle farklılığımızı kabul etmeyen, çeşitliğimizi hak ve adaletle uzlaştırmayanların sofrasında Muharrem orucu açmak, Şah Hüseyin’in hak ve adalet çabasından vazgeçmektir. Kırklar Cemine nasıl urbasından sıyrılmış halde giriliyorsa Matem sofrasına da canlar birebir anlayışla davet edilmelidir. Alevilerin orucu, hak ve adalet orucudur.

– Aleviler, ibadethanelerinin kendi inanç bedelleri üzerinde statüye kavuşmasını istiyor;
– Aleviler, laiklik unsuru gereği olarak çocuklarının mecburî din dersine zorlanmasına karşı çıkıyor;
– Aleviler, kamusal alanda yok sayılmamak ve devlet idare ünitelerinde fişlenmemek istiyorlar;
– Aleviler, eşit yurttaşlık hakkı istiyor. Bu sıkıntılarımızın tahlili için bize samimi yaklaşan tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve haksızlığı gören tüm Sünni canlarımıza Muharrem ayında soframız da kapımız da açık diyoruz.

12 İmam oruçları ve Matemin Kerbela’dan bugüne kadar gelmesi, dünyadaki tüm mazlum halkların özgürlük arayışının sembolü ve tıpkı vakitte eşitlik, doğruluk ve adalet vurgusuyla kötülere, zorbalara karşı takındığımız net bir haldir. Bugün ülkemizde yoksullukla, yolsuzlukla, talanla gayret eden halkın kendisidir. Topyekûn Kerbela’yı yaşayan halkların dramatik ömür biçimini, yaratıcının hikmetine bağlayan diyanet işleri lideri taraflıdır. Devletin bir bütün olduğu ve her kurumunun birebir akıl ile yönetildiği bu devirde Cemevlerini İbadethane olarak görmeyen ve yasal statü hakkını gasp eden bu anlayışa kanmamız mümkün değildir… “

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli’yi Anma Aktiflikleri ile Muharrem ayının tıpkı periyoda denk gelmesi nedeniyle 81 Vilayet Valiliğine genelge gönderildi. Genelgede Hacı Bektaş Veli’yi Anma programlarına katılmak isteyen vatandaşlara dayanak olunması istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uyumunda 15 Ağustos 2022 tarihinde icra edilecek aktiflikleri daha da ‘anlamlandıracağı’ belirtildi.

Muharrem ayında Yas-ı Mateme ortak olma ve oruç açma lokmalarına vali ve kaymakamların da iştirakiyle cemevi yöneticileri, vakıf yahut derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat başkanlarıyla birlikte olunması talep edildi. Cemevlerinin ziyaret edilmesi talebinde bulunuldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir